Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vaheline vaba taeva leping on tänasest jõus

Kaua vaieldud ja kevadel 2007 alla kirjutatud Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vaheline vaba taeva ehk open skies leping on tänasest jõus.

See tähendab, et:
 • suvaline Euroopa Liidu lennufirma võib lennata kahe suvalise Euroopa (sh Euroopa Liidu välise) ja Ameerika Ühendriikide lennujaama vahel
 • suvaline Ameerika Ühendriikide lennufirma võib lennata kahe suvalise Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide lennujaama vahel
 • Ameerika Ühendriikide lennufirmad võivad lennata kahe suvalise Euroopa Liidu lennujaama vahel
 • lennufirmad ei pea enam lennuametitega kooskõlastama oma lendude arvu
 • lennufirmad ei pea enam lennuametitega kooskõlastama oma lennuhindu
 • kaovad ära senised London Heathrow Lennujaamas kehtinud Bermuda II lepingu-aegsed piirangud (lendamine oli lubatud vaid 2 USA ja 2 Suurbritannia lennufirmal)
 • alles jäävad senised Euroopa ja USA vahelised viiendad õigused (Air New Zealand, Air India, Kuwait Airways Londonist, Emirates Hamburgist, jne)
Mida see toob kaasa reisijatele:
 • senisest suuremat alg- ja sihtlennujaamade valikut (sellest tulenevalt saab olema võimalik väikestest lähtepunktidest nagu Eesti, jõuda ühe ümberistumisega mitmetesse sekundaarsetesse sihtkohtadesse USA's ning vastupidi loomulikult ka)
 • senisest suuremat lendude ja vedajate valikut olemasolevatel lennuliinidel
 • senisest suuremat lendude sagedust olemasolevatel lennuliinidel
 • võimalikku hindade langust (kuigi Põhja-Atlandi lennuhinnad on juba praegugi väga konkurentsivõimelised)
 • mõne aasta jooksul tekib USA ja Euroopa vahele lendama paar odavlennufirmat
 • lennufirmad ei ole piiratud enam lennundusvõimude regulatsioonidega, mis takistaks innovatsiooni (näiteks laieneb selliste lennufirmade arv, kes pakuvad suurte linnapaaride vahel ainult mõistliku hinnaga äriklassitoodet)
 • mõlemal pool lompi jätkub lennufirmade ühinemine ja see muudab märgatavalt tegelikku konkurentsi

USA ja EL vaheline avatud taeva protsess pole aga tegelikult veel lõpule jõudnud ning Euroopa Liidul on eesmärgiks aastaks 2010 saavutada veel:
 • Euroopa Liidu lennufirmadele piiramatu õigus lennata kahe suvalise USA linna vahel
 • Euroopa Liidu lennufirmadele senisest märgatavalt laiemad õigused investeerida USA lennufirmadesse (seni on omand piiratud 25% ja tegelikku lennufirma juhtimist korraldada ei saa)

Kusjuures kui kahes eelmises punktis Euroopa Liidule rahuldava kokkuleppeni ei jõuta, siis on võimalik ka tervest leppest taganemine.

Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

This link is not meant to be clicked. It contains the trackback URI for this entry. You can use this URI to send ping- & trackbacks from your own blog to this entry. To copy the link, right click and select "Copy Shortcut" in Internet Explorer or "Copy Link Location" in Mozilla.

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA 1CAPTCHA 2CAPTCHA 3CAPTCHA 4CAPTCHA 5